Svaneti - Uncornered Market
Svaneti Mountain Landscape - Svaneti, Georgia

Svaneti Mountain Landscape - Svaneti, Georgia

Friendly clouds build on the mountain peaks in Svaneti. Read about our visit to Svaneti and the rest of our visit to Georgia.

DPNMestiaSvanetimountainsGeorgiaUNESCO

From Svaneti, Georgia