Jyrgalan Trek, Kyrgyzstan - Uncornered Market
Jyrgalan Trek, Climbing to Alpine Lake - Kyrgyzstan

Jyrgalan Trek, Climbing to Alpine Lake - Kyrgyzstan

Jyrgalan trek, climbing to alpine lake on day 1. Kyrgyzstan.

JergalanJergalan trekJyrgalanJyrgalan trekJyrgalan trek day 1KyrgyzstanKyrgyzstan trekkingTian Shan Mountainshikingmountainstrektrekking