Jyrgalan Trek, Kyrgyzstan - Uncornered Market
Trekking Through the Valley - Jyrgalan Trek, Kyrgyzstan

Trekking Through the Valley - Jyrgalan Trek, Kyrgyzstan

On our way down, day 3 of Jyrgalan Trek, Kyrgyzstan.

JergalanJergalan trekJyrgalanJyrgalan trekJyrgalan trek day 3KyrgyzstanKyrgyzstan trekkingTian Shan Mountainshikingmountainstrektrekking