Jyrgalan Trek, Kyrgyzstan - Uncornered Market
Trekking Up to an Alpine Lake - Jyrgalan Trek, Kyrgyzstan

Trekking Up to an Alpine Lake - Jyrgalan Trek, Kyrgyzstan

Doing a detour to see the alpine lake, Jyrgalan Trek. Kyrgyzstan.

JergalanJergalan trekJyrgalanJyrgalan trekJyrgalan trek day 1KyrgyzstanKyrgyzstan trekkingTian Shan Mountainshikingmountainstrektrekking