Alay Mountains - Uncornered Market
Mountain Cows - Koshkol Lakes Trek, Alay Mountains of Kyrgyzstan

Mountain Cows - Koshkol Lakes Trek, Alay Mountains of Kyrgyzstan

Happy mountain cows in the fields leading up to the Koshkol Lakes in the Alay Mountains of Kyrgyzstan.

Alay MountainsKoshkol Lakes trekKyrgyzstanKyrgyzstan trekkingcowshikehikingmountainstrektrekking