Alay Mountains - Uncornered Market
Koshkol Lakes Trek Views - Alay Mountains, Kyrgyzstan

Koshkol Lakes Trek Views - Alay Mountains, Kyrgyzstan

Views of the Pamir Mountains from the Koshkol Lakes trek in the Alay Mountains. Southern Kyrgyzstan.

Alay MountainsKoshkol Lakes trekKyrgyzstanKyrgyzstan trekkingalpine lakehikehikinglakemountainstrektrekking