Alay Mountains - Uncornered Market
Marking the Trail, Koshkol Lakes Trek - Alay Mountains, Kyrgyzstan

Marking the Trail, Koshkol Lakes Trek - Alay Mountains, Kyrgyzstan

Marking the trail to the Koshkol Lakes in Alay Mountains of Kyrgyzstan.

Alay MountainsKyrgyzstanKyrgyzstan trekkingguidehikehikingmountainstrail markingtrektrekking