Alay Mountains - Uncornered Market
Dan and our Guide at Koshkol Lakes - Alay Mountains of Kyrgyzstan

Dan and our Guide at Koshkol Lakes - Alay Mountains of Kyrgyzstan

Dan celebrates with our guide that we made it to the Koshkol Lakes in the Alay Mountains of southern Kyrgyzstan.

Alay MountainsKoshkol Lakes trekKyrgyzstanKyrgyzstan trekkingalpine lakeglacierhikehikinglakemountainstrektrekking