Alay Mountains - Uncornered Market
Kyrgyz Shepherd Meets Us on Koshkol Lakes Trek- Alay Mountains, Kyrgyzstan

Kyrgyz Shepherd Meets Us on Koshkol Lakes Trek- Alay Mountains, Kyrgyzstan

Meeting a shepherd on horseback along our Koshkol Lakes Trek in the Alay Mountains of Kyrgyzstan.

Alay MountainsKoshkol Lakes trekKyrgyz manKyrgyzstanKyrgyzstan trekkinghikehikinghorsekyrgyz shepherdmountainspeopleshepherdtrektrekking