Alay Mountains - Uncornered Market
Glacier Views, Koshkol Lakes Trek - Alay Mountains of Kyrgyzstan

Glacier Views, Koshkol Lakes Trek - Alay Mountains of Kyrgyzstan

Steep climb with glacier views, Koshkol Lakes Trek in the Alay Mountains of Kyrgyzstan.

Alay MountainsKoshkol Lakes trekKyrgyzstanKyrgyzstan trekkingglaciershikehikingmountainstrektrekking