Alay Mountains - Uncornered Market
Steep Ascent, Koshkol Lakes Trek - Alay Mountains, Kyrgyzstan

Steep Ascent, Koshkol Lakes Trek - Alay Mountains, Kyrgyzstan

Steep ascent up to Koshkol Lakes in the Alay Mountains of Kyrgyzstan.

Alay MountainsKoshkol Lakes trekKyrgyzstanKyrgyzstan trekkinghikehikingmountainstrektrekking