Alay Mountains - Uncornered Market
Glacier and Alpine Lake - Koshkol Lakes Trek, Alay Mountains, Kyrgyzstan

Glacier and Alpine Lake - Koshkol Lakes Trek, Alay Mountains, Kyrgyzstan

Glacier and Alpine Lake Views along the Koshkol Lakes trek in the Alay Mountains of southern Kyrgyzstan.

Alay MountainsKoshkol Lakes trekKyrgyzstanKyrgyzstan trekkingalpine lakeglaciershikehikingmountainstrektrekking