Kyoto Photos - Uncornered Market
Shinto Opera at Aoi Matsuri Festival - Kyoto, Japan

Shinto Opera at Aoi Matsuri Festival - Kyoto, Japan

A shinto operat at the Aoi Matsuri festival in Kyoto, Japan.

Aoi MatsuriJapanJapanese womanKyotoshinto festivalshinto operaSakyo WardKyoto Prefecture