Markha Valley Trek - Ladakh, India - Uncornered Market
Family Smile. Taken in Skyu, Ladakh

Family Smile. Taken in Skyu, Ladakh

Family time in the village of Skyu, 2nd night of our Markha Valley trek.