Markha Valley Trek - Ladakh, India - Uncornered Market
Chortens in Skyu - Day 2 of Markha Valley Trek, Ladakh

Chortens in Skyu - Day 2 of Markha Valley Trek, Ladakh

Chortens on the way to Skyu, day 2 of Markha Valley Trek in Ladakh, India.

IndiaLadakh hikeLadakh trekkingMarkha ValleyMarkha Valley Day 2Markha Valley trekSkyu villagechortenladakhmountainspeaksvalley