Bangladesh Sites: Khulna, Bagerhat, Rajshahi, Puthia, Paharpur - Uncornered Market
Tailor on the Streets of Rajshahi, Bangladesh

Tailor on the Streets of Rajshahi, Bangladesh

Tailor on the Streets of Rajshahi, Bangladesh

BangladeshRajshahimanmarketpeoplesewingtailorvendorShaheb BazarRajshahi Division