Bangladesh Sites: Khulna, Bagerhat, Rajshahi, Puthia, Paharpur - Uncornered Market
Paharpur Buddhist Monastery - Bangladesh

Paharpur Buddhist Monastery - Bangladesh

Paharpur Buddhist Monastery - Bangladesh

BangladeshBuddhist monasteryJoypurhatPaharpurUNESCObuddhist sight