Spitzkoppe and Bushman Paradise - Uncornered Market
Klipspringer at Spitzkoppe - Namibia

Klipspringer at Spitzkoppe - Namibia

A klipspringer (small, agile animal) on the rocks at Spitzkoppe National Park, Namibia.

Bushman ParadiseKlipspringerNamibiaSpitzkoppeSpitzkoppe National Parkanimalclimbingrocks