Trekking in the Gheralta Mountains - Tigray, Ethiopia - Uncornered Market
Apostles on the Ceiling of Abuna Yemata Guh Church in the Gheralta Mountains - Tigray, Ethiopia

Apostles on the Ceiling of Abuna Yemata Guh Church in the Gheralta Mountains - Tigray, Ethiopia

A traditional Ethiopian painting of the apostles in Abuna Yemata Guh Church in the Gheralta Mountains of Tigray, Ethiopia.