Trekking in the Gheralta Mountains - Tigray, Ethiopia - Uncornered Market
View of Gheralta Mountains from Daniel Korkor Church - Tigray, Ethiopia

View of Gheralta Mountains from Daniel Korkor Church - Tigray, Ethiopia

A view of the Gheralta Mountains from the cave church of Daniel Korkor in the Gheralta Mountains of Tigray, Ethiopia.