Trekking in the Gheralta Mountains - Tigray, Ethiopia - Uncornered Market
Dusk in the Gheralta Mountains - Tigray, Ethiopia

Dusk in the Gheralta Mountains - Tigray, Ethiopia

Dusk in the Gheralta Mountains of Tigray, Ethiopia.