Best of Ethiopia Photos - Uncornered Market
Ethiopian Orthodox Monk at Daniel Korkor Church - Tigray, Ethiopia

Ethiopian Orthodox Monk at Daniel Korkor Church - Tigray, Ethiopia

The Ethiopian Orthodox monk of Daniel Korkor, a cave church in the Gheralta Mountains in Tigray, Ethiopia.