Travel Ideas 1 - Uncornered Market
Baking Flour Vendor - Nukus, Uzbekistan

Baking Flour Vendor - Nukus, Uzbekistan

This friendly vendor at Nukus market tries to sell us a couple kilos of baking flour. For more reading on Uzbekistan: www.uncorneredmarket.com/2007/11/a-real-peek-at-uzbekista... www.uncorneredmarket.com/2007/11/uzbekistan-overchargistan/

DPNfood marketsNukusUzbekistanCentral Asia