Travel Ideas 1 - Uncornered Market
Hindu Diety, Batu Caves - Kuala Lumpur, Malaysia

Hindu Diety, Batu Caves - Kuala Lumpur, Malaysia

A curious Hindu deity at the base of the Batu Caves outside of Kuala Lumpur, Malaysia. Read about our culinary journey through Malaysia. © www.uncorneredmarket.com

DPNstatuedeityHinduBatu CavesshrineKuala LumpurMalaysia