Kyoto Photos - Uncornered Market
Kiyomizu-dera Temple Pagoda - Kyoto, Japan

Kiyomizu-dera Temple Pagoda - Kyoto, Japan

Kiyomizu-dera Buddhist Temple in Kyoto, Japan.

JapanKiyomizuderaKiyomizudera templeKyotoarchitecturepagodatowerHigashiyama WardKyoto Prefecture