Kyoto Photos - Uncornered Market
Kiyomizu-dera Temple - Kyoto, Japan

Kiyomizu-dera Temple - Kyoto, Japan

Kiyomizu-dera Buddhist Temple in Kyoto, Japan.

JapanKiyomizuderaKiyomizudera templeKyotoarchitecturetowerHigashiyama WardKyoto Prefecture