Markha Valley Trek - Ladakh, India - Uncornered Market
Donkeys and Horses Grazing - Markha Valley Trek, Ladakh

Donkeys and Horses Grazing - Markha Valley Trek, Ladakh

Donkeys and horses graze in the river valleys on Day 4 of the Markha Valley Trek, Markha to Hankar. Ladakh, India.

IndiaLadakh hikeLadakh trekkingMarkha ValleyMarkha Valley Day 4Markha Valley trekdonkeyhorsesladakhmountains