Markha Valley Trek - Ladakh, India - Uncornered Market
Fisheye View Inside Ladakhi House - Yurutse, Ladakh

Fisheye View Inside Ladakhi House - Yurutse, Ladakh

A fisheye view from inside a Ladakhi house in Yurutse, day 1 of the Markha Valley Trek in Ladakh, India.

IndiaLadakh hikeLadakh trekkingLadakhi houseMarkha ValleyMarkha Valley Day 1Markha Valley trekYurutsefisheyehouseladakh