Markha Valley Trek - Ladakh, India - Uncornered Market
Donkeys in Skyu Village - Ladakh, India

Donkeys in Skyu Village - Ladakh, India

Donkeys are the welcome committee as we enter the village of Skyu in Ladakh, India.

IndiaLadakh hikeLadakh trekkingMarkha ValleyMarkha Valley Day 2Markha Valley trekSkyu villagedonkey sanctuarydonkeysladakhmountainspeaksvalley