Markha Valley Trek - Ladakh, India - Uncornered Market
Markha Village Homestay - Ladakh, India

Markha Village Homestay - Ladakh, India

Our homestay for the night in Markha Village, day 3 of Markha Valley Trek in Ladakh, India.

IndiaLadakh hikeLadakh trekkingLadakhi homeLadakhi homestayMarkha ValleyMarkha Valley Day 3Markha Valley trekTibetan architecturecanyonhomestayladakhladakhi architecturemountainsred rocks