Markha Valley Trek - Ladakh, India - Uncornered Market
Yurutse, One House Village - Markha Valley Trek, Ladakh

Yurutse, One House Village - Markha Valley Trek, Ladakh

The one-house village of Yurutse in the Markha Valley - Ladakh, India.

IndiaLadakh hikeLadakh trekkingMarkha ValleyMarkha Valley Day 1Markha Valley trekYurutseladakh