Bangladesh Sites: Khulna, Bagerhat, Rajshahi, Puthia, Paharpur - Uncornered Market
Terracotta Tiles at Govinda Hindu Temple - Puthia, Bangladesh

Terracotta Tiles at Govinda Hindu Temple - Puthia, Bangladesh

Terracotta Tiles at Govinda Hindu Temple - Puthia, Bangladesh

BangladeshHinduHindu artHindu templePuthiaPuthiyadancersgovinda templeterracottaterracotta tilesRajshahi Division