Trekking in the Gheralta Mountains - Tigray, Ethiopia - Uncornered Market
Hiking in the Gheralta Mountains - Tigray, Ethiopia

Hiking in the Gheralta Mountains - Tigray, Ethiopia

Late afternoon descent from Maryam Korkor (church) in the Gheralta Mountains of Tigray, Ethiopia.